Skip to main content

RADI VAM ODOVZDÁME NAŠE SKÚSENOSTI

Tu nájdete všetky dôležité informácie k téme Colné odbavenie. Ak nenájdete odpoveď na Vašu konkrétnu otázku, neváhajte a obráťte sa priamo na nás. Radi Vám poradíme!

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Každý hospodársky subjekt vo Švajčiarsku má vlastné identifikačné číslo firmy, tzv. UID číslo. UID čísla sa uvádzajú a spravujú v UID registri vedenom Štatistickým úradom (BFS).

EORI číslo (Economic Operators Registration and Identification Number - registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov) nahrádza, ako jedinečný identifikátor v rámci členských štátov Európskej únie, colne číslo. Od jeho nástupu do platnosti nariadením (EG) c. 312/2009 zo dňa 1. júla 2009 je predpokladom pre colné odbavenie v rámci Európskej Únie.

Pri dovoze do Švajčiarska vzniká hospodárskym subjektom povinnosť zaplatiť clo a DPH. Tieto môžu byť zaplatené priamo v hotovosti alebo cez tzv. ZAZ-Konto. ZAZ-Konto má otvorené dovozca alebo špeditér na colnici. Clo a DPH sú z tohto konta odpočítané a majiteľ konta musí danú sumu na konto doplniť.

Ako potvrdenie a daňový doklad slúži na colnici potvrdenie o zaplatení colných poplatkov a potvrdenie o zaplatení DPH. Tieto sú k dispozícii na žltých formulároch alebo online. Papierová forma bude od 1. marca 2018 plne nahradená elektronickou verziou eVV Import.

Potrebujet

  1. Faktúru a/alebo kúpnu zmluvu
  2. Technický preukaz vozidla/ osvedčenie o registrácii (aj keď je práve anulovaný)
  3. Preukaz totožnosti (pas, občiansky preukaz)
  4. Nahlásenie dovozu (EDec nahlásenie) vystavené špeditérom
  5. Pripadne doklad o pôvode od predajcu

Švajčiarske colné tarify, tak ako colné tarify v iných krajinách, spadajú do medzinárodného harmonizovaného systému (HS). Tomuto HS zodpovedá prvých 6 číslic 8-miestneho švajčiarskeho tarifného systému..

Colná správa dáva tieto colné tarify (tares) bezplatne k dispozícii na internete (www.tares.ch). Po vybratí dátumu, pôvodu alebo rozhodnutia krajiny, účelu (dovoz/ vyvoz), 8-miestneho tarifného čísla a prípadne štatistického kódu (ak je k dispozícii), sa kliknutím na symbol lupy otvoria možné colné sadzby (bežná colná sadzba, ako aj iné sadzby, ktoré vznikajú pri určitom použití za určitých podmienok alebo pri predložení platného dokumentu o pôvode), dodatočné odvody (poplatky, dane), povinnosti nahlásenia a ostatne náležitosti.

NAŠE výhody

Kladieme veľký dôraz na spokojnosť zákazníka. Používame nasledovné kritéria:

PROFESIONALITA

My sa vyznačujme vysokou flexibilitou a dlhoročnými skúsenosťami.

SPOL'AHLIVOST'

Veríme, že naša  práca bude pre Vás vysoko kvalifikovaná.

Efektívnosť

Ponúkame Vám ALL-IN-ONE službu, s čím ušetríte Váš čas.

Zameranie na zákazníka

Vaše zákaznícké služby sú našou prioritou.